Svenskt Näringsliv: Miljöskatter måste designas bättre

Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.

Läs vad Svenskt Näringslivs skattejurist Robert Lönn skriver om elektronikskatten.