Energimyndigheten: Branschmöte om reviderad energimärkning

Energimyndigheten bjuder in till branschmöte på temat Övergången till den reviderade energimärkningen och EU-projektet Label 2020. EU-länderna har gemensamt beslutat att den nuvarande energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till G allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G.

Branschmötena äger rum på myndighetens konferens, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

den 27 augusti kl 13.00-14.30

och den 4 september kl 9.30-11.00

Anmälan senast dagen innan mötet till konferens.stockholm@energimyndigheten.se

Läs mer om den reviderade energimärkningen