SCB-kurs: Att använda index i avtal

SCB:s experter på index erbjuder flera tillfällen till heldagskurs om att använda index i avtal. De kommande kurstillfällena är i Göteborg den 1 oktober och i Borlänge den 6 november.

Kursen tar upp följande områden kring reglering med hjälp av index:
• Vad är ett index?
• Att tänka på vid indexklausuler
• Att hitta olika index och relevant information i SCB:s databaser
• Fördjupning i några av SCB:s vanligaste index t.ex. Arbetskostnadsindex, Konsumentprisindex, Producentprisindex och Entreprenadindex
• Praktikfall med räkneexempel och övningar

Anmälan till kurs i Göteborg

Anmälan till kurs i Borlänge