Cirkulär ekonomi

Nordiska ministerrådet efterfrågar EU-mål för cirkulära elektriska produkter

Elektriska och elektroniska produkter borde vara EU:s nästa stora fokusområde för att etablera en cirkulär ekonomi menar Nordiska ministerrådet. I en ny rapport skriver organisationen att EU borde sätta ett mål för återvunnen plast i elektriska och elektroniska produkter, likt det mål för återvunnen plast i förpackningar som implementerades som en del av EU:s plaststrategi under 2018.

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source söker nya cirkulära lösningar

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source söker nya cirkulära lösningar och öppnar nu årets stora utlysning. Upp till 30 miljoner kronor finns att söka. Lösningarna kan handla om allt från utformning av materialeffektiva produkter och tjänster till återföring av materialresurser från kasserade produkter och avfall.