Ekodesign

BFS' webbplats är uppdaterad med information om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning av kylprodukter

På BFS’ webbplats under fliken Viktig lagstiftning finns nu omfattande information med länkar om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning, marknadskontroll m.m. samt om alla produktgrupper som omfattas av kraven och med alla förordningar.

EPREL: Databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product for Energy Labelling) finns nu på plats. Från den 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om alla nya modeller av energimärkta produkter. Från den 1 juli 2016 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för kylar och frysar för professionellt bruk. Det är f.n. det enda produktområde som är relevant för storköksbranschen när det gäller rapportering till EPREL.

Energimyndigheten: Seminarium om ekodesign och energimärkning

Energimyndigheten (STEM) bjuder in till ett seminarium den 15 februari kl 13-16 med allmän information och diskussion om ekodesign, energimärkning och marknadskontroll. STEM kommer även berätta mer specifikt om de förordningar där nya eller skärpta krav börjar att gälla under 2018.

Energimyndigheten: Energimärkning ska visas även vid internetförsäljning

För produkter som omfattas av krav på energimärkning (t.ex. professionella kylar och frysar) finns krav på att energimärkning och produktblad ska finnas på internet. Energimyndigheten har nu också producerat en film som tydliggör vad som gäller för återförsäljare med internetförsäljning.

1 juli träder krav för professionell kyla i kraft

Den 1 juli 2016 träder de första ekodesign- och energimärkningskraven i kraft för kylar och frysar för professionellt bruk. Lagkraven omfattar produkter i ett stort antal användningsområden och återfinns i miljöer som storkök och inom industrin. Produkter som omfattas är kyl, frys eller kyl/frysskåp (Professional Refrigerated Products), snabbnedkylningsskåp (Blast Cabinets), processkylaggregat (Process Chillers, låg- och medeltemperatur), kondensaggregat (Condensing units). För kyl, frys och kombinerade kyl- och frysskåp finns även krav på energimärkning.