Energimyndigheten

Energimyndigheten: Branschmöte om reviderad energimärkning

Energimyndigheten bjuder in till branschmöte på temat Övergången till den reviderade energimärkningen och EU-projektet Label 2020. EU-länderna har gemensamt beslutat att den nuvarande energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till G allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G.

BFS' webbplats är uppdaterad med information om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning av kylprodukter

På BFS’ webbplats under fliken Viktig lagstiftning finns nu omfattande information med länkar om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning, marknadskontroll m.m. samt om alla produktgrupper som omfattas av kraven och med alla förordningar.

Energimyndigheten: Seminarium om ekodesign och energimärkning

Energimyndigheten (STEM) bjuder in till ett seminarium den 15 februari kl 13-16 med allmän information och diskussion om ekodesign, energimärkning och marknadskontroll. STEM kommer även berätta mer specifikt om de förordningar där nya eller skärpta krav börjar att gälla under 2018.

Bättre tester av ventilation i storkök

Energimyndigheten har nyligen beviljat medel till projektet "Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation". Projektet genomförs av RISE i samarbete med CIT Energy Management och är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken Belivs (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd av Energimyndigheten.