Hållbarhet

Elektronikföretag slår tillbaka mot kemikalieskatt

Istället för miljönytta riskerar en kemikalieskatt på el- och elektronikprodukter att leda till att svenska jobb försvinner. Det skriver hållbarhetschefer och andra företrädare för elektronikföretag i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Enligt elektronikföretagen är regeringens förslag på en kemikalieskatt inte vetenskapligt underbyggt när det gäller kemikaliers miljö- och hälsoegenskaper. Inte heller är det enligt dem troligt att skatten kommer att få bort hälsofarliga flamskyddsmedel som används i plastdetaljer och kretskort.

EU-kommissionens paket om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen publicerade i slutet av förra året sitt paket om cirkulär ekonomi som syftar till att ge hållbar tillväxt, öka konkurrenskraften och skapa jobb. Paketet innehåller en rad åtgärder som kommer att läggas fram mer i detalj under kommissionens mandatperiod. Bland åtgärderna nämns den nya arbetsplanen för ekodesign 2015-2017 samt ekodesignkrav på resurseffektivitetsaspekter som hållbarhet och reparerbarhet.