Lagstiftning

EFCEM/Orgalime: Information Bulletin och Legislative update oktober 2018

Genom samarbete mellan vår europeiska branschorganisation EFCEM och verkstadsindustrins europeiska branschorganisation Orgalime får BFS tillgång till Information Bulletin och Updates on selected EU legislation. Dokumenten ger en överblick över pågående politiska debatter i Bryssel samt status vad gäller de viktigaste dokumenten på området energi och miljö, såsom Cirkulär ekonomi, Ekodesign och REACH och RoHS.

Marknadskontrollseminarium: Göteborg 27 september

Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Tullverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Göteborg den 27 september. Du kommer att få information om vad du som tillverkare, importör eller återförsäljare behöver veta om lagkrav och hur marknadskontrollen kan påverka dig och din verksamhet.