Naturvårdsverket

Naturvårdsverket: Uppdaterad information om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverket har nyligen uppdaterat sin information om fluorerade växthusgaser: Vägledning, lagstiftning, begrepp och bakgrund. Från och med den 1 januari 2020 ska användning av fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 500 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer vara förbjuden.

Konflikt kring hantering av restaurangbranschens spillfett

Hotell- och restaurangbranschen sätter sig emot Stockholms stad som hävdar sin rätt att ta hand om spillfetter. Branschen menar att det är ett slöseri både för skattebetalare och miljö. Enligt Naturvårdsverkets vägledning ska spillfetter inte betraktas som hushållsavfall, men Stockholms stad menar att fetterna ska klassas som vanligt hushållsavfall och att kommunen därmed har monopol på att hämta och omhänderta dem.