Tillsyn

Arbetsmiljöverket: Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Genom att du anmäler en produkt upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos produkten. Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl. tryckbärande anordningar m.m. för yrkesmässigt bruk. Syftet med marknadskontroll är att produkter ska vara säkra och uppfylla de europeiska och nationella reglerna. Även tillverkare kan använda formuläret för att göra en konkurrentanmälan.

Arbetsmiljöverket: Nya sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni

Tillverkare av alla slags maskiner kan tvingas betala sanktionsavgifter. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Ändrade regler innebär sanktionsavgifter för krav på bruksanvisning för alla maskiner och krav på Försäkran om överensstämmelse. Syftet är sund konkurrens och säkra maskiner.