Servicebok för storköksapparater - BFS-mall

Servicebok för storköksapparater - BFS-mall

BFS har tagit fram en mall avseende servicebok för storköksapparater. Syftet med mallen är att öka förståelsen för att storköksapparater måste servas och underhållas för att säkerställa maskinens funktion, att tillverkarna på ett standardiserat sätt ska kommunicera behovet av service och underhåll av storköksapparater och att underlätta för återförsäljare i kommunikationen med kravställare.

YH-utbildning för storkökstekniker: Hjälp till att hitta sökande!

YH-utbildning för storkökstekniker: Hjälp till att hitta sökande!

I hela landet skriker storköksbranschen efter servicetekniker. Xenter yrkeshögskola i Tumba utanför Stockholm håller en 1-årig utbildning av storkökstekniker. Nu är hög tid att söka till utbildningsplatserna inför höstterminen 2018. Observera att skolan har riksintag! En stor del av utbildningen utgörs av praktik, som kan göras på företag på hemorten, och Xenter kan hjälpa till med kontakter med uthyrare av rum i närheten av skolan. Ansök till utbildningen redan idag! All information du behöver finns på Xenters webbplats.

YH-utbildning av storkökstekniker har beviljats statliga medel

YH-utbildning av storkökstekniker har beviljats statliga medel

Yrkeshögskolemyndigheten har gett positivt besked till yrkeshögskolan Xenter i Tumba. Skolan beviljas statliga medel för ytterligare tre omgångar yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för storköksmaskiner! Det här är en välkommen satsning, eftersom branschen "skriker" efter storkökstekniker. BFS ser detta som en oerhört viktig framtidsfråga och är därför engagerad som näringslivspart i arbetet med utbildningen.

Det finns fortfarande platser kvar till höstens CFSP-utbildning. Anmäl dig nu!

Det finns fortfarande platser kvar till höstens CFSP-utbildning. Anmäl dig nu!

Information om höstens utbildning till Certified Foodservice Professional (CFSP) finns på portalen KTF Utbildning. Där gör du också din anmälan. Det blir seminarium den 13 november och provskrivning den 14 november. Eftersom du bör lägga rejält med tid på att "plugga" och förbereda dig för seminariet, rekommenderar vi att du anmäler dig redan nu. Då säkrar du din plats på kursen och får kursmaterialet så snart kursavgiften är betald.

Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri publicerar idag ett helt uppslag om den nya punktskatten på kemikalier i viss elektronik. Skatten träder ikraft i sommar, men oklarheterna om hur den ska administreras är många. Kemikalieskattens syfte är att minska spridningen av flamskyddsmedel i hemmiljö. Men lagstiftarna har valt att definiera vilka produkter som ska omfattas av lagen genom att ange vissa KN-nummer (tulltaxenummer) och då har även några storköksapparater råkat komma med

Ny yrkeshögskoleutbildning: Servicetekniker för storköksmaskiner. Anmälningstid förlängd till den 14 augusti!

Ny yrkeshögskoleutbildning: Servicetekniker för storköksmaskiner. Anmälningstid förlängd till den 14 augusti!

YH-myndigheten har beslutat att bevilja Xenter Botkyrka att starta yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för storköksmaskiner med start hösten 2016. BFS har varit engagerad i arbetet med ansökan till YH-myndigheten. BFS' engagemang ingår i vår utbildningssatsning, där vi sedan några år driver CFSP-utbildning. Under våren och sommaren medverkar BFS i arbetet med detaljutformningen av studieplanen för den nya YH-utbildningen och företag i branschen kommer att behöva ställa upp med bl.a. LIA-platser (LIA=Lära i arbetet). Det är Xenter som leder arbetet. Sprid informationen vidare till personer som du tycker ska söka till den nya utbildningen! OBS! Sista ansökningsdag har nu förlängts till den 14 augusti 2016.

CFSP-utbildningen: Nästa kurstillfälle den 14-15 november 2016. Anmälan senast den 25 augusti!

Nästa seminarietillfälle för CFSP-utbildningen äger rum den 14 november 2016 med provskrivning den 15e. Vid seminariet går kursledaren Doug Fryett i rask takt igenom hela kursmaterialet om 20 kapitel. Det krävs att man studerat in utbildningsmaterialet inför seminariet för att hänga med och för att klara provskrivningen. Därför bör man räkna med att påbörja instuderingen minst två månader innan kurstillfället. Se därför till att anmäla dig senast den 25 augusti. När kursavgiften är betald får du utbildningsmaterialet.

Aktivitet på RestaurangExpo i Malmö: BFS håller certifieringsceremoni och informerar om CFSP

BFS arrangerar en certifieringsceremoni på RestaurangExpo/Fastfood & Café på MalmöMässan. Då får alla som klarat det tuffa kursprovet efter CFSP-utbildningen i november sina certifikat. BFS håller också en kort presentation och informerar vid detta tillfälle om den internationella utbildningen för storköksbranschen - CFSP (Certified FoodService Professional). Aktiviteten äger rum kl 15.30 den 3 februari på aktivitetsscenen på mässgolvet. Direkt efter certifikatutdelningen går vi vidare till en stunds mingel i anslutning till scenen. Kom och lyssna och prata med de certifierade om du är nyfiken på utbildningen! Kanske känner du någon som du vill rekommendera att gå utbildningen? Sprid då informationen vidare!

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 16-17 november (den internationella utbildningen för storköksbranschen): Några platser kvar!

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 16-17 november 2015. Det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl dig snarast, så du hinner förbereda dig med självständiga studier av kursmaterialet!

Ny svensk webbplats för CFSP-utbildningen

CFSP - den internationella utbildningen Certified Food Service Professional - som BFS driver i Sverige, har nu en separat webbplats som kompletterar informationen under fliken Utbildning på BFS' webbplats. På den nya CFSP-sidan, som till största delen är på engelska, hittar du bl.a. namnen på alla personer som genomgått utbildningen och certifierats i Sverige samt en lista över de företag som med sina kursdeltagare stödjer utbildningssatsningen.

IIH/KTF Organisation AB stämmer Aksab Kemi i Marknadsdomstolen

Aksab Kemi Sverige AB är ett företag som marknadsför och säljer tvätt- och rengöringsprodukter framför allt till professionella aktörer, såsom restauranger och storhushåll. På senare tid har företaget också vunnit ett antal kommunala upphandlingar av produkter för maskindisk m.m. Trots att IIH redan 2011 uppmärksammade Kemikalieinspektionen på företagets felaktigt märkta produkter har företaget fortsatt att sälja produkter med felaktig märkning och felaktiga säkerhetsdatablad. IIH/KTF Organisation AB har därför beslutat att stämma Aksab Kemi i Marknadsdomstolen.

Rapport från livsmedelshygienkonferens: Livsmedelssäkerhet - var det bättre förr?

I början av november 2014 höll det nationella nätverket inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi sin första gemensamma konferens. Medarrangörer var kansliets branschföreningar KTF, IIH och BFS. Temat för konferensen var risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Trots modern teknik och stor kunskap finns det i dagens samhälle fortfarande många faror förknippade med livsmedelshantering. Svensk veterinärtidning har publicerat en artikel om konferensen.