BFS frukostmöte: CFSP, en internationell utbildning för den svenska storköksbranschen

Tid och plats: RESTAURANGEXPO, Göteborg, Scen 1, tisdag 10 september kl. 8:30 

Certified Food Service Professional (CFSP) är en internationell utbildning och examen som syftar till att öka kunskap och kompetens hos de som arbetar inom storköksindustrin. CFSP, som introducerades av North American Association of Food Equipment Manufacturers (NAFEM) i USA, har fått ett stort Internationellt genomslag och finns nu ibland annat Storbritannien, Singapore, Australien och nu senast i Sverige.

Jan Sigurdh, VD, AB Hällde Maskiner

För mer information och anmälan >>