Certified Food Service Professional (CFSP): Anmäl dig nu till kurs i februari

Utbildning och certifierad examen för dig som arbetar inom storköksindustrin.

Certified Food Service Professional (CFSP) är en internationell utbildning och examen som syftar till att öka kunskap och kompetens hos de som arbetar inom storköksindustrin. CFSP, som introducerades av North American Association of Food Equipment Manufacturers (NAFEM) i USA, har fått ett stort internationellt genomslag och finns nu i bland annat Storbritannien, Singapore, Australien och nu senast i Sverige.

BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer) har, i samarbete med NAFEM och Catering Equipment Suppliers Association (CESA) i Storbritannien, startat detta utbildnings- och certifieringsprogram i Sverige. Målet är att öka kunskap, kompetens och professionalism för dig som arbetar inom storköksindustrin. CFSP-certifiering i Sverige är något som alla inom branschen har möjlighet att skaffa som bevis på sin kunskap, kompetens och professionalism.

Det första kurstillfället i Sverige i november 2013 är redan fulltecknat. Nästa kurstillfälle blir den 5-6 februari 2014.

Läs mer om utbildningen här >>. Kopiera gärna "flyern" och sprid informationen vidare!

Anmälningsblankett till kursen i februari >>

Kursledaren Doug Fryett (till vänster i bild) samt delar av projektledarteamet: