Pressmeddelande: BFS har genomfört den första CFSP-utbildningen för storköksbranschen i Sverige

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Första utbildningen arrangerades den 20-21 november 2013 och togs emot positivt av branschen, trots att den var tuff. Det är Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS), som ansvarar för utbildningen i Sverige.

Den första kullen kursdeltagare i Sverige fick en rejäl duvning, efter att de själva pluggat hårt under hösten. Det var 24 seminariedeltagare från olika delar av branschen med målsättningen att få en CFSP-certifiering på silver-, guld- eller platinanivå. För att nå dit krävs godkänt prov kompletterat med en bedömning av individens branscherfarenhet.

Läs hela pressmeddelandet här >>

eller >>