MSR: Kriterier för miljöanpassad upphandling av storköksutrustning publicerade

Miljöstyrningsrådet (MSR) har nu publicerat kriterierna för miljöanpassad upphandling av storköksutrustning, som BFS varit engagerad i. Många medlemsföretag har medverkat i expertgruppen för kriteriearbetet, som dels har gjorts på en övergripande branschnivå och dels i fokusgrupper specifikt för ett antal produktområden.

P.g.a. att MSR omorganiseras i och med regeringens beslut att samla Sveriges upphandlingsstöd till Konkurrensverket, kommer det påbörjade arbetet med en uppdatering av kriterierna för storköksprojektering och entreprenad inte att kunna slutföras nu. Oklart när och hur det arbetet går vidare. Tills vidare arbetar MSR med en del justeringar i vägledningstexter kring entreprenadkriterierna och förenklingar av en del tidigare kravformuleringar.

Läs informationen från MSR här >>

De uppdaterade kriterierna för storköksutrustning finns här >>