Pressmeddelande: BFS arrangerar CFSP-certifieringsceremoni och miniseminarium på GastroNord

De första CFSP-certifikaten i Sverige delas ut vid en ceremoni, som BFS anordnar på GastroNord. Så hedras de personer som genomfört CFSP-utbildningen med godkänt resultat. BFS presenterar dessutom CFSP-programmet vid ett miniseminarium på mässan. Platsen för båda aktiviteterna är GastroLounge i anslutning till Wall of Fame med namnen på de CFSP-certifierade. Det är BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer) som har introducerat CFSP i Sverige.

Hämta pressmeddelandet här >>