Ny svensk webbplats för CFSP-utbildningen

CFSP - den internationella utbildningen Certified Food Service Professional - som BFS driver i Sverige, har nu en separat webbplats som kompletterar informationen under fliken Utbildning på BFS' webbplats. På den nya CFSP-sidan, som till största delen är på engelska, hittar du bl.a. namnen på alla personer som genomgått utbildningen och certifierats i Sverige samt en lista över de företag som med sina kursdeltagare stödjer utbildningssatsningen.

Läs mer på BFS' webbplats under fliken Utbildning >>

Länk direkt till den svenska CFSP-webbplatsen >>