BFS arrangerar CFSP-utbildning den 16-17 november (den internationella utbildningen för storköksbranschen): Några platser kvar!

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 16-17 november 2015. Det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl dig snarast, så du hinner förbereda dig med självständiga studier av kursmaterialet!

Målet är att öka kunskap, kompetens och professionalism för dig som arbetar inom storköksbranschen, kanske inom något av följande områden: Försäljning och marknadsföring, planering, utformning och drift av storkök och restauranger, storkökskonsulting, upphandling, konstruktion, teknik och service samt inköp. CFSP-certifieringen är ett bevis på din kunskap, kompetens och professionalism.

De företag som har nytta av CFSP-programmet är tillverkare, distributörer, grossister, konsulter, cateringföretag, restaurangägare, kostchefer och utbildare inom storkök, hotell och restaurang.

Utbildningen innehåller ämnen som till exempel den internationella storköksindustrin, hygien och livsmedelssäkerhet, beredning och tillagning, utrustning och maskiner samt utformning av storkök och restauranger.

För information och anmälan gå till fliken Utbildning >>

För ytterligare information, kontakta BFS: Ulrika Flodberg, ulrika.flodberg@ktf.se, tel: 08-783 82 42