BFS arrangerar CFSP-utbildning den 16-17 november (den internationella utbildningen för storköksbranschen): Några platser kvar!

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 16-17 november 2015. Det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl dig snarast, så du hinner förbereda dig med självständiga studier av kursmaterialet!

Ny svensk webbplats för CFSP-utbildningen

CFSP - den internationella utbildningen Certified Food Service Professional - som BFS driver i Sverige, har nu en separat webbplats som kompletterar informationen under fliken Utbildning på BFS' webbplats. På den nya CFSP-sidan, som till största delen är på engelska, hittar du bl.a. namnen på alla personer som genomgått utbildningen och certifierats i Sverige samt en lista över de företag som med sina kursdeltagare stödjer utbildningssatsningen.

IIH/KTF Organisation AB stämmer Aksab Kemi i Marknadsdomstolen

Aksab Kemi Sverige AB är ett företag som marknadsför och säljer tvätt- och rengöringsprodukter framför allt till professionella aktörer, såsom restauranger och storhushåll. På senare tid har företaget också vunnit ett antal kommunala upphandlingar av produkter för maskindisk m.m. Trots att IIH redan 2011 uppmärksammade Kemikalieinspektionen på företagets felaktigt märkta produkter har företaget fortsatt att sälja produkter med felaktig märkning och felaktiga säkerhetsdatablad. IIH/KTF Organisation AB har därför beslutat att stämma Aksab Kemi i Marknadsdomstolen.

Rapport från livsmedelshygienkonferens: Livsmedelssäkerhet - var det bättre förr?

I början av november 2014 höll det nationella nätverket inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi sin första gemensamma konferens. Medarrangörer var kansliets branschföreningar KTF, IIH och BFS. Temat för konferensen var risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Trots modern teknik och stor kunskap finns det i dagens samhälle fortfarande många faror förknippade med livsmedelshantering. Svensk veterinärtidning har publicerat en artikel om konferensen.

Aktivitet på RestaurangExpo: BFS håller certifieringsceremoni och informerar om CFSP

BFS arrangerar en certifieringsceremoni på RestaurangExpo/Fastfood & Café. Då får alla som klarat det tuffa kursprovet efter CFSP-utbildningen i december sina certifikat. BFS håller också en kort presentation och informerar vid detta tillfälle om den internationella utbildningen för storköksbranschen - CFSP (Certified FoodService Professional). Aktiviteten äger rum kl 11.00 den 28 januari i Lounge/Learnshop mitt på mässgolvet. Direkt efter certifikatutdelningen går vi vidare till Finkrogen bakom lunchrestaurangen för en stunds mingel. Kom och lyssna och prata med de certifierade om du är nyfiken på utbildningen! Kanske känner du någon som du vill rekommendera att gå utbildningen? Sprid då informationen vidare!

Konferens vid Uppsala universitet den 5 november: Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Nya råvaror, nya processer, förändrade matvanor samt en allt större andel åldrande befolkning ger nya nischer för patogena mikroorganismer. Detta kräver ständig uppdatering av kunskaper. Konferensen blir en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner. Arrangörer är Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi (Linnéuniversitetet, Högskolan i Kristianstad, Uppsala universitet, Umeå universitet och Örebro universitet) i samarbete med KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet), IIH (Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien) och BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer).

Pressmeddelande: BFS arrangerar CFSP-certifieringsceremoni och miniseminarium på GastroNord

De första CFSP-certifikaten i Sverige delas ut vid en ceremoni, som BFS anordnar på GastroNord. Så hedras de personer som genomfört CFSP-utbildningen med godkänt resultat. BFS presenterar dessutom CFSP-programmet vid ett miniseminarium på mässan. Platsen för båda aktiviteterna är GastroLounge i anslutning till Wall of Fame med namnen på de CFSP-certifierade. Det är BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer) som har introducerat CFSP i Sverige.

MSR: Kriterier för miljöanpassad upphandling av storköksutrustning publicerade

Miljöstyrningsrådet (MSR) har nu publicerat kriterierna för miljöanpassad upphandling av storköksutrustning, som BFS varit engagerad i. Många medlemsföretag har medverkat i expertgruppen för kriteriearbetet, som dels har gjorts på en övergripande branschnivå och dels i fokusgrupper specifikt för ett antal produktområden.

Pressmeddelande: BFS har genomfört den första CFSP-utbildningen för storköksbranschen i Sverige

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Första utbildningen arrangerades den 20-21 november 2013 och togs emot positivt av branschen, trots att den var tuff. Det är Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS), som ansvarar för utbildningen i Sverige.

Pressinformation: BFS introducerar CFSP - den internationella utbildningen för storköksbranschen – i Sverige

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) introducerar nu CFSP i Sverige. Första utbildningen, som arrangeras den 20-21 november 2013, är redan fulltecknad. Nästa kurstillfälle blir den 5-6 februari 2014.