KTF UTBILDNING

är en gemensam utbildningsportal för kansliets alla branschföreningar >>

 

På den svenska webbplatsen för CFSP  finns bl.a. information om certifierade personer. En ny uppdaterad webbplats publiceras under hösten 2017.

  • För informationsblad om nästa kurstillfälle den 13-14 november 2017 klicka här >>
     
  • Anmälan senast den 25 augusti för CFSP-utbildningen den 13-14 november 2017 via formulär på ktfutbildning.se, Aktuella utbildningar >>

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 13-14 november 2017 (den internationella utbildningen för storköksbranschen)

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 13-14 november 2017.

Målet är att öka kunskap, kompetens och professionalism för dig som arbetar inom storköksbranschen, kanske inom något av följande områden: Försäljning och marknadsföring, planering, utformning och drift av storkök och restauranger, storkökskonsulting, upphandling, konstruktion, teknik och service samt inköp. CFSP-certifieringen är ett bevis på din kunskap, kompetens och professionalism.

De företag som har nytta av CFSP-programmet är tillverkare, distributörer, grossister, konsulter, cateringföretag, restaurangägare, kostchefer och utbildare inom storkök, hotell och restaurang.

Utbildningen innehåller ämnen som till exempel den internationella storköksindustrin, hygien och livsmedelssäkerhet, beredning och tillagning, utrustning och maskiner samt utformning av storkök och restauranger.

Övrig information

Skriftligt prov sker dag 2. Tre timmars provskrivning utan hjälpmedel.

Kursmaterial ”Storköksindustrin – en över blick” finns tillgängligt på svenska och kommer att skickas till kursdeltagarna i samband med anmälan till seminariet. Kursmaterialet är omfattande - 20 kapitel, ca 500 sidor. Ta god tid på dig för instudering inför seminariet! Ca 2 månader rekommenderas.

Doug Fryett talar engelska men presentationerna visas på svenska.

För ytterligare information, kontakta BFS: Ulrika Flodberg, ulrika.flodberg@ktf.se, tel: 08-783 82 42


Yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för storköksmaskiner

 

Höstterminen 2016 startade den nya yrkeshögskoleutbildningen. En ny kursomgång startade den 28 augusti 2017. Det finns restplatser kvar.

YH-myndigheten har beviljat Xenter Botkyrka att starta utbildningen. BFS har varit engagerad i arbetet med ansökan till YH-myndigheten, har medverkat i detaljutformningen av studieplanen och bidragit med gästföreläsningar.

  • Information om utbildningen, ansökan, kursöversikt och ledningsgrupp finns här >>