Yrkeshögskoleutbildning av storkökstekniker

Laga allt utom maten! Storkökstekniker är ett varierande yrke med teknik och kundkontakt i fokus. Det råder stor brist på servicetekniker som kan hålla den allt mer avancerade utrustningen i storkökens maskinpark funktionell.

Höstterminen 2016 startade den nya ettåriga yrkeshögskoleutbildningen. En tredje kursomgång pågår under läsåret 2018-19.

YH-myndigheten har beviljat Xenter Botkyrka att starta utbildningen. BFS har varit engagerad i arbetet med ansökan till YH-myndigheten, har medverkat i detaljutformningen av studieplanen och bidragit med gästföreläsningar. BFS fortsätter sitt engagemang i ledningsgruppen för utbildningen.

Ledningsgruppen vill särskilt betona vikten av att serviceföretag erbjuder studenterna LIA-platser (LIA=Lära i arbetet, d.v.s. praktik). Utöver teoretiska kunskaper bygger utbildningen till stor del på praktik, som genomförs i två perioder under läsåret. Genom att ta emot praktikanter, får serviceföretag möjlighet att handleda och lära upp eventuella framtida medarbetare.

  • Läs mer om utbildningen, ansökan, kursöversikt och ledningsgrupp här