Kommentarer från kursdeltagare

Jens Borgqvist, Global Marketing & Communications MGR/BDM Marine at Scanbox:

“2018 tog jag möjligheten att certifiera mig som CFSP genom BFS - Branschföreningen för Storköksleverantörer! Detta ger mig större helhetsförståelse för våra kunders behov och var deras utmaningar ligger. Oberoende av om du jobbar med ekonomi, sälj eller kundservice är detta en otroligt värdefull utbildning! Speciellt om du - likt mig - är ny i branschen.

Thanks to Ulrika Flodberg and Douglas K. Fryett for well organized days in Stockholm!”

Bild Jens Borgqvist.jpg