Servicebok för storköksapparater

BFS har tagit fram en mall avseende servicebok för storköksapparater. Syftet med mallen är att:

  • öka förståelsen för att storköksapparater måste servas och underhållas för att säkerställa maskinens funktion

  • tillverkarna på ett standardiserat sätt ska kommunicera behovet av service och underhåll av storköksapparater

  • underlätta för återförsäljare i kommunikationen med kravställare.

Mallen tydliggör:

  • vilka arbetsmoment som ska utföras

  • med vilken frekvens de ska utföras och

  • vem som har ansvaret för respektive arbetsmoment.

Vid behov hänvisar tillverkaren till utförlig bruksanvisning.

Mall avseende servicebok för storköksapparater

Exempel på ifylld serviceboksmall