Bli medlem

  • Blankett för ansökan om BFS-medlemskap tankar du ner här.
  • Ifylld blankett skickas till BFS-kansliet.
  • BFS' styrelse beslutar om medlemskap.