Vad är CFSP?

Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige.

Målet är att öka kunskap, kompetens och professionalism för dig som arbetar inom storköksbranschen, kanske inom något av följande områden: Försäljning och marknadsföring, planering, utformning och drift av storkök och restauranger, storkökskonsulting, upphandling, konstruktion, teknik och service samt inköp. CFSP-certifieringen är ett bevis på din kunskap, kompetens och professionalism.

De företag som har nytta av CFSP-programmet är tillverkare, distributörer, grossister, konsulter, cateringföretag, restaurangägare, kostchefer och utbildare inom storkök, hotell och restaurang.

Utbildningen innehåller ämnen som till exempel den internationella storköksindustrin, hygien och livsmedelssäkerhet, beredning och tillagning, utrustning och maskiner samt utformning av storkök och restauranger.

Från 2020 inför BFS ett krav på deltagande i BFS Information Day (kompetenshöjande seminarium) minst en gång vartannat år för att man som certifierad ska få behålla sitt certifikat.