Europeiskt samarbete

BFS är medlem i The European Federation of Catering Equipment Manufacturers (EFCEM) som representerar tillverkare av kommersiell storköksutrustning. I nätverket finns de viktigaste aktörerna i branschen, drygt 500 tillverkare och leverantörer av storköksprodukter.

Genom EFCEM får vi aktuell information och möjlighet att påverka och framföra våra synpunkter i branschfrågor på Europanivå. Det innebär att du i förlängningen får tillgång till den absolut bästa tekniska expertisen och resurserna i Europa inom vårt verksamhetsområde.