Nästa utbildningstillfälle

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 11-12 november 2019

Dag 1. Utbildningsseminarium med genomgång av hela kursmaterialet.
Dag 2. Tre timmars provskrivning utan hjälpmedel.

Kursmaterialet är omfattande - 20 kapitel, ca 500 sidor.
Ta god tid på dig för instudering inför seminariet! Ca 2 månader rekommenderas.

Självstudier är en förutsättning för att “hänga med” och få ut mesta möjliga av genomgången av utbildningsmaterialet under seminariedagen. Självstudier är också en förutsättning för att klara provet, som är på högskolenivå.

Provet betygsätts inte enligt någon graderad skala, men för godkänt resultat krävs 75% rätt av möjliga poäng. Med godkänt prov säkerställs att man har en kunskapsnivå över en viss tröskel. En “Evaluation of experience” fungerar parallellt med examinationen och värderar individens erfarenheter och engagemang inom en rad områden i branschen, vilket ger en möjlighet till gradering på silver-, guld- eller platinanivå av CFSP-certifieringen. Det är här kursdeltagarens tjänsteålder och status i branschen markeras - alltså i kombination med att man besitter kunskap.

Kursledaren Doug Fryett talar lättförståelig amerikansk engelska.

Kursavgifter (alla priser exkl. moms):

  • BFS-medlemmar: 8 000 kr

  • FCSI-medlemmar: 11 000 kr

  • Övriga: 14 000 kr

 Anmälan senast den 26 augusti 2019.

För mer information och anmälan gå till KTF Utbildning