BFS hjälper företag

Det är branschföreningens ändamål att:

  • vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen
  • främja gemensamma intressen i samband med konstruktion, produktion och marknadsföring av branschens produkter, detta i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende, och verka för en gemensam branschstatistik
  • representera branschen vid kontakt med nationella och internationella myndigheter och organisationer och att vidta åtgärder när så bedöms nödvändigt.