Medlemskap i BFS markerar leverantörens...

  • kunskap om nu gällande och kommande lagstadgade krav och branschstandarder,
  • engagemang och vilja att ta ansvar i miljö-, hygien- och produktsäkerhetsfrågor av betydelse för branschen,
  • höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade policies och branschrekommendationer.

Samverkan och informationsutbyte inom BFS syftar till att skapa trygghet för kunder och användare.