BFS arrangerar CFSP-utbildning 11-12 november: Anmälan senast 26 augusti!

BFS arrangerar CFSP-utbildning 11-12 november: Anmälan senast 26 augusti!

BFS arrangerar för åttonde gången den internationella utbildningen CFSP som leder till certifiering - Certified Food Service Professional. Hittills har över 80 personer certifierats i Sverige. Seminariedatum är den 11 november med provskrivning dagen därpå. Men innan dess krävs självstudier av kursmaterialet, som omfattar ämnen som t.ex. den internationella storköksindustrin, livsmedelssäkerhet, beredning och tillagning, utrustning och maskiner samt utformning av storkök och restauranger. Anmälan senast den 26 augusti. Det finns platser kvar.

BFS' ståndpunkt om miljö- och hälsokrav från bygg- och fastighetsbranschen

BFS' ståndpunkt om miljö- och hälsokrav från bygg- och fastighetsbranschen

Vi är positiva till att bygg- och fastighetsbranschen arbetar med miljöanpassning. Men storköksapparater är inte “bygg- och anläggningsprodukter” eller “byggvaror”. Det är BFS’ bestämda uppfattning baserat på Byggproduktförordningens definition. Nej, storköksapparater är definitionsmässigt elektrisk utrustning och i vissa fall maskiner, som lyder under ett antal lagar och förordningar baserade på EU:s regelverk och som sammantaget syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Därför är miljökriterier och bedömningssystem i Sunda Hus, Byggvarubedömningen, BASTA m.fl. inte tillämpliga för storköksapparater. I de fall inköpare till bygg- och fastighetsbranschen, utöver att säkerställa lagefterlevnad, har behov av ytterligare bedömning av produkter från vår bransch, anser vi att de ska bedömas med kriterier som är anpassade för storköksutrustning.

Finansdepartementet föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BFS har lämnat yttrande

Finansdepartementet föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BFS har lämnat yttrande

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”. Trots det drabbas några storköksapparater av skatten. BFS finns med som remissinstans och har den 6 mars lämnat sitt yttrande, där vi avstyrker finansdepartementets förslag om höjd kemikalieskatt/elektronikskatt.

CFSP certifieringsceremoni på RestaurangExpo 30/1

CFSP certifieringsceremoni på RestaurangExpo 30/1

BFS arrangerar en ceremoni på scenen på RestaurangExpo den 30 januari kl 12.50. Då delas certifikat ut till dem som nyligen genomfört CFSP-utbildningen med godkänt resultat. Kom och hylla dina branschkollegor, som nu kan titulera sig Certified Foodservice Professional! Innan certifikaten delas ut presenteras helt kort BFS’ verksamhet och CFSP-utbildningen samt den yrkeshögskoleutbildning BFS är engagerad i för utbildning av storkökstekniker. Ceremonin avslutas med en stunds mingel.

Servicebok för storköksapparater - BFS-mall

Servicebok för storköksapparater - BFS-mall

BFS har tagit fram en mall avseende servicebok för storköksapparater. Syftet med mallen är att öka förståelsen för att storköksapparater måste servas och underhållas för att säkerställa maskinens funktion, att tillverkarna på ett standardiserat sätt ska kommunicera behovet av service och underhåll av storköksapparater och att underlätta för återförsäljare i kommunikationen med kravställare.

YH-utbildning för storkökstekniker: Hjälp till att hitta sökande!

YH-utbildning för storkökstekniker: Hjälp till att hitta sökande!

I hela landet skriker storköksbranschen efter servicetekniker. Xenter yrkeshögskola i Tumba utanför Stockholm håller en 1-årig utbildning av storkökstekniker. Nu är hög tid att söka till utbildningsplatserna inför höstterminen 2018. Observera att skolan har riksintag! En stor del av utbildningen utgörs av praktik, som kan göras på företag på hemorten, och Xenter kan hjälpa till med kontakter med uthyrare av rum i närheten av skolan. Ansök till utbildningen redan idag! All information du behöver finns på Xenters webbplats.

YH-utbildning av storkökstekniker har beviljats statliga medel

YH-utbildning av storkökstekniker har beviljats statliga medel

Yrkeshögskolemyndigheten har gett positivt besked till yrkeshögskolan Xenter i Tumba. Skolan beviljas statliga medel för ytterligare tre omgångar yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för storköksmaskiner! Det här är en välkommen satsning, eftersom branschen "skriker" efter storkökstekniker. BFS ser detta som en oerhört viktig framtidsfråga och är därför engagerad som näringslivspart i arbetet med utbildningen.

Det finns fortfarande platser kvar till höstens CFSP-utbildning. Anmäl dig nu!

Det finns fortfarande platser kvar till höstens CFSP-utbildning. Anmäl dig nu!

Information om höstens utbildning till Certified Foodservice Professional (CFSP) finns på portalen KTF Utbildning. Där gör du också din anmälan. Det blir seminarium den 13 november och provskrivning den 14 november. Eftersom du bör lägga rejält med tid på att "plugga" och förbereda dig för seminariet, rekommenderar vi att du anmäler dig redan nu. Då säkrar du din plats på kursen och får kursmaterialet så snart kursavgiften är betald.

Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri publicerar idag ett helt uppslag om den nya punktskatten på kemikalier i viss elektronik. Skatten träder ikraft i sommar, men oklarheterna om hur den ska administreras är många. Kemikalieskattens syfte är att minska spridningen av flamskyddsmedel i hemmiljö. Men lagstiftarna har valt att definiera vilka produkter som ska omfattas av lagen genom att ange vissa KN-nummer (tulltaxenummer) och då har även några storköksapparater råkat komma med

Ny yrkeshögskoleutbildning: Servicetekniker för storköksmaskiner. Anmälningstid förlängd till den 14 augusti!

Ny yrkeshögskoleutbildning: Servicetekniker för storköksmaskiner. Anmälningstid förlängd till den 14 augusti!

YH-myndigheten har beslutat att bevilja Xenter Botkyrka att starta yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för storköksmaskiner med start hösten 2016. BFS har varit engagerad i arbetet med ansökan till YH-myndigheten. BFS' engagemang ingår i vår utbildningssatsning, där vi sedan några år driver CFSP-utbildning. Under våren och sommaren medverkar BFS i arbetet med detaljutformningen av studieplanen för den nya YH-utbildningen och företag i branschen kommer att behöva ställa upp med bl.a. LIA-platser (LIA=Lära i arbetet). Det är Xenter som leder arbetet. Sprid informationen vidare till personer som du tycker ska söka till den nya utbildningen! OBS! Sista ansökningsdag har nu förlängts till den 14 augusti 2016.

CFSP-utbildningen: Nästa kurstillfälle den 14-15 november 2016. Anmälan senast den 25 augusti!

Nästa seminarietillfälle för CFSP-utbildningen äger rum den 14 november 2016 med provskrivning den 15e. Vid seminariet går kursledaren Doug Fryett i rask takt igenom hela kursmaterialet om 20 kapitel. Det krävs att man studerat in utbildningsmaterialet inför seminariet för att hänga med och för att klara provskrivningen. Därför bör man räkna med att påbörja instuderingen minst två månader innan kurstillfället. Se därför till att anmäla dig senast den 25 augusti. När kursavgiften är betald får du utbildningsmaterialet.