Skatt på elektronik

Finansdepartementet föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BFS har lämnat yttrande

Finansdepartementet föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BFS har lämnat yttrande

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”. Trots det drabbas några storköksapparater av skatten. BFS finns med som remissinstans och har den 6 mars lämnat sitt yttrande, där vi avstyrker finansdepartementets förslag om höjd kemikalieskatt/elektronikskatt.

Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri publicerar idag ett helt uppslag om den nya punktskatten på kemikalier i viss elektronik. Skatten träder ikraft i sommar, men oklarheterna om hur den ska administreras är många. Kemikalieskattens syfte är att minska spridningen av flamskyddsmedel i hemmiljö. Men lagstiftarna har valt att definiera vilka produkter som ska omfattas av lagen genom att ange vissa KN-nummer (tulltaxenummer) och då har även några storköksapparater råkat komma med