Dagens industri: Kemikalieskatt en brännhet fråga

Dagens industri publicerar idag ett helt uppslag om den nya punktskatten på kemikalier i viss elektronik. Skatten träder ikraft i sommar, men oklarheterna om hur den ska administreras är många. Kemikalieskattens syfte är att minska spridningen av flamskyddsmedel i hemmiljö. Men lagstiftarna har valt att definiera vilka produkter som ska omfattas av lagen genom att ange vissa KN-nummer (tulltaxenummer) och då har även några storköksapparater råkat komma med - trots att de ju inte förekommer i hemmiljö. Det här ställer till administrativa problem för tillverkare, importörer och återförsäljare av de berörda storköksapparaterna. Skatten kommer också att innebära att produkterna blir dyrare att upphandla - kostnader som i slutändan måste betalas av bl.a. restauranger och offentlig sektor.

Länkar till artiklarna i Dagens Industri 15 maj 2017:

http://www.di.se/nyheter/administrationen-kostar-mer-an-skatten/

http://www.di.se/nyheter/hard-kritik-mot-kranglig-kemikalieskatt/

Här finns Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik