YH-utbildning av storkökstekniker har beviljats statliga medel

Yrkeshögskolemyndigheten har gett positivt besked till yrkeshögskolan Xenter i Tumba. Skolan beviljas statliga medel för ytterligare tre omgångar yrkeshögskoleutbildning av servicetekniker för storköksmaskiner! Det här är en välkommen satsning, eftersom branschen "skriker" efter storkökstekniker. BFS ser detta som en oerhört viktig framtidsfråga och är därför engagerad som näringslivspart i arbetet med utbildningen. Praktiskt sker det på olika sätt: BFS finns representerad i utbildningens ledningsgrupp, medlemsföretag bidrar med såväl utrustning som gästföreläsningar - allt för att på bästa sätt rusta eleverna inför deras framtida jobb.

Läs mer om utbildningen på Xenters webbplats! Och tipsa vänner och bekanta om denna ännu så länge ganska okända utbildning som med stor sannolikhet leder till jobb!