Påminner om höstens CFSP-utbildning: Anmälan senast 24 augusti

BFS arrangerar för sjunde gången i Sverige den internationella utbildningen CFSP (Certified Foodservice Professional) den 12-13 november. Anmäl dig redan nu eller senast den 24 augusti. Räkna med att du behöver tid under ca två månader för att förbereda dig inför seminariet och den provskrivning som avslutar utbildningen.

Information om utbildningen och om anmälningsförfarande hittar du här på BFS' webbplats och vidare på vår utbildningsportal KTF Utbildning.

Hittills har över 70 personer blivit CFSP-certifierade i Sverige.