Servicebok för storköksapparater - BFS-mall

BFS har tagit fram en mall avseende servicebok för storköksapparater. Syftet med mallen är att öka förståelsen för att storköksapparater måste servas och underhållas för att säkerställa maskinens funktion, att tillverkarna på ett standardiserat sätt ska kommunicera behovet av service och underhåll av storköksapparater och att underlätta för återförsäljare i kommunikationen med kravställare.

Mallen tydliggör vilka arbetsmoment som ska utföras, med vilken frekvens de ska utföras och vem som har ansvaret för respektive arbetsmoment. Vid behov hänvisar tillverkaren till utförlig bruksanvisning.

Mer information, se Branschinformation.