BFS' ståndpunkt om miljö- och hälsokrav från bygg- och fastighetsbranschen

Vi är positiva till att bygg- och fastighetsbranschen arbetar med miljöanpassning. Men storköksapparater är inte “bygg- och anläggningsprodukter” eller “byggvaror”. Det är BFS’ bestämda uppfattning baserat på Byggproduktförordningens definition.

Nej, storköksapparater är definitionsmässigt elektrisk utrustning och i vissa fall maskiner, som lyder under ett antal lagar och förordningar baserade på EU:s regelverk och som sammantaget syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Därför är miljökriterier och bedömningssystem i Sunda Hus, Byggvarubedömningen, BASTA m.fl. inte tillämpliga för storköksapparater.

I de fall inköpare till bygg- och fastighetsbranschen, utöver att säkerställa lagefterlevnad, har behov av ytterligare bedömning av produkter från vår bransch, anser vi att de ska bedömas med kriterier som är anpassade för storköksutrustning.

Läs mer: Information från BFS om tillämpningen av miljö- och hälsokrav från bygg- och fastighetsbranschen

Du hittar också dokumentet under fliken Branschinformation