5 skäl att välja produkter från BFS-företag:

Gedigen erfarenhet Alla våra medlemmar har minst tre års branscherfarenhet.

Seriösa företag Att följa gällande svensk lagstiftning och standarder är en självklarhet för våra medlemmar. De har dessutom åtagit sig att arbeta efter våra branschrekommendationer. Det borgar för en god kvalitet på de produkter och tjänster som du köper från våra medlemmar.

Ett stegs försprång BFS servar medlemsföretagen med information om nya regler så att de kan ställa om sin produktion i god tid innan nya bestämmelser träder ikraft. Som kund till en BFS-medlem behöver du aldrig oroa dig för att få en produkt som inte uppfyller gällande krav.

Tryggt och säkert BFS bevakar Arbetsmiljöverkets, Energimyndighetens och andra myndigheters regler och lagar som har att göra med elsäkerhet, producentansvar, livsmedelshygien och kemikalier i varor. Marknadsföringslagen hör också till vårt bevakningsområde. Att skapa säkerhet och trygghet för dig som kund är vårt främsta mål.

Miljön i fokus BFS verkar för miljöanpassning i våra medlemsföretag, bland annat genom utbildning och dialog med våra medlemmar. Energiförbrukning och producentansvar är exempel på viktiga områden som vi arbetar med. Vi strävar efter miljöanpassade produkter och klimatsmarta företag. Genom att öka omvärldens kunskap om branschens inverkan på miljön och användarnas kunskap om hur storköksprodukter ska hanteras, kan vi skona miljön.