BFS gör nytta för användare, köpare och leverantörer genom att....

  • bevaka lagstiftning och agera som remissinstans,
  • medverka i utvecklingen av standarder. BFS är medlem i SIS/TK244 Livsmedels- och förpackningsmaskiner,
  • bidra till hög kunskapsnivå i medlemsföretagen för att du ska få en bättre produkt och bättre service,
  • skapa rekommendationer för tydligare märkning av och dokumentation för storköksprodukter,
  • skapa dialog och främja samarbete mellan tillverkare och användare - vi vill medverka till ett restaurangkök med siktet inställt på framtiden,
  • verka för miljöanpassning och ett proaktivt miljöansvar. Industrin har tack vare sin kunskap och sina resurser möjlighet att bidra till lösningar på miljöproblem.