Energimyndigheten: Energimärkning ska visas även vid internetförsäljning

För produkter som omfattas av krav på energimärkning (t.ex. professionella kylar och frysar) finns krav på att energimärkning och produktblad ska finnas på internet. Energimyndigheten har nu också producerat en film som tydliggör vad som gäller för återförsäljare med internetförsäljning.

Filmen är framtagen inom projektet Nordsyn, som är ett samarbetsprojekt inom marknadskontroll i de nordiska länderna under Nordiska ministerrådets flagg.

Se Energimyndighetens film här >>

Är du återförsäljare och vill veta mer? Läs med om energimärkning på internet >>