Fastfood Magazine: Artikel om CFSP-utbildningen

Fastfood Magazine har, som enda facktidning, publicerat en artikel om CFSP-utbildningen soBFS driver. Det är glädjande att chefredaktören valt att ta in artikeln, som kansliets Ulrika Flodberg skrivit, i sin helhet. Här finns några kloka uttalanden från några personer i branschen som gått utbildningen.

Artikeln, som är på fyra sidor, kan hämtas här:

sid 1-2 >>

sid 3-4 >>