Arbetsmiljöverket: Nya regler för trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, börjar gälla den 1 december 2017. Trycksatta anordningar är t.ex. kokgrytor, gasoltankar och kylmaskiner. De nya föreskrifterna samlar kraven på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras i en och samma föreskrift, allt för att det ska bli lättare för företagen att hitta rätt i reglerna.

Läs mer i informationsblad.

Mer information finns på arbetsmiljöverkets ämnessida om trycksatta anordningar.