Kemikalieskatten slår mot återanvändning av elektriska produkter

Under de senaste veckorna har det framkommit att den så kallade kemikalieskatten, som införs den 1 juli, även om fattar begagnade produkter. Skatten går i många avseenden emot den cirkulära och hållbara politik som står högt på den svenska och internationella dagordningen. Den bransch som arbetar med att förlänga livslängden på elektronikprodukter motverkas därmed. Andrahandsbranschen blev aldrig involverad i det förberedande arbetet med kemikalieskatten och det är först nu under maj månad som Skatteverket har klargjort omfattningen av lagen.

Läs debattartikel i SvD undertecknad av bl.a. Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES och professor i ekodesign vid Linköpings universitet. >>