Konkurrensverket: Karteller och korruption i byggbranschen

Konkurrensverket har genomfört två enkätundersökningar på temat osund konkurrens. Syftet är att öka myndighetens kunskap om korruption. Den ena enkäten riktade sig till byggbranschen och den andra till upphandlande myndigheter.

Av dem som är verksamma inom byggbranschen tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen och 71 procent tror att det förekommer korruption.

Läs mer om den senare undersökningen

Läs mer om Konkurrensverkets intervju