EPREL-databasen: Obligatorisk registrering av produkter som omfattas av energimärkningskrav

Alla produkter som omfattas av obligatoriska krav på energimärkning - i storköksbranschen f.n. relevant för professionell kyl och frys - måste registreras i kommissionens databas EPREL senast den 30 juni 2019. Produkter som sätts på marknaden för första gången måste läggas in i EPREL direkt.

EPREL har två delar, en som blir synlig för allmänheten och en som endast syns för marknadskontrollmyndigheter (i Sverige Energimyndigheten).

Det är ingen ny information som krävs utan det är dels energimärkningsetiketten, produktblad m.m. som blir synligt för allmänheten, och dels teknisk dokumentation m.m. som endast blir synlig för marknadskontrollmyndigheter.

Läs mer här