Arbetsmiljöverket: Granskning av hotell, restaurang m.fl. för hållbart arbetsliv

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart arbetsliv för alla.

Arbetsmiljöverket inspekterar 2000 arbetsplatser runt om i landet. Inspektionen genomförs som en del av en större informationskampanj som även drivs i samtliga 28 medlemsländer inom EU samt Norge och Island. Arbetsskadestatistiken inom hotell och restaurang samt detaljhandeln visar att anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar har ökat sedan 2012. Det handlar ofta om att kroppen belastas på fel sätt, men också om stress och hög arbetsbelastning. Inom dessa branscher är var femte arbetstagare mellan 20 och 24 år. Resultaten av inspektionerna presenteras på Arbetsmiljöriksdagen den 27 oktober.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats >>