KemI: Tillsynsprojekt - biocidbehandlade varor

Kemikalieinspektionen driver ett tillsynsprojekt för att kontrollera om företagen följer reglerna för biocidbehandlade varor. KemI kontrollerar att man har den märkning som krävs, såsom att den är på svenska, att den innehåller uppgift om det verksamma ämnet och att detta ämne är godkänt för denna användning. Nytt för i år är även att KemI analyserar en del av varorna på ett laboratorium, för att förvissa sig om att endast godkända biocider använts, samt för att i någon mån utröna om företagen har tillräckliga kunskaper om hur de varor de säljer har biocidbehandlats, eftersom de ska kunna redovisa detta om en konsument ställer frågor om det.

Ungefär 50 företag ingår i projektet, som vänder sig framför allt mot kläd-, sko- och sporthandeln, men även viss köksutrustning, elektronik och byggvaror kommer omfattas. Själva inspektionerna ute hos företagen kommer att ske under hösten och projektet fortgår hela hösten. En slutrapport kan väntas i början av 2018. Artiklar som inte är märkta enligt reglerna får inte säljas. Märkningen är bland annat till för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val när de handlar behandlade varor.

Läs mer om biocidbehandlade varor på KemIs webbplats >>