Bättre tester av ventilation i storkök

Energimyndigheten har nyligen beviljat medel till projektet "Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation". Projektet genomförs av RISE i samarbete med CIT Energy Management och är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken Belivs (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd av Energimyndigheten.

Läs mer i Förvaltarforum