ISO-standard ska reda ut begrepp i cirkulär ekonomi

Ett första möte har ägt rum för arbetet med en kommande ISO-standard inom cirkulär ekonomi. En viktig del av standarden blir att definiera begreppen - något som företag efterfrågar. En fråga som står i fokus handlar om hur livscykelperspektivet och livscykelanalyser (LCA) kan användas i cirkulär ekonomi. LCA är ju inriktade på en början och ett slut i ett linjärt flöde, men vad innebär en LCA när det inte finns någon naturlig början eller slut och materialet och produkterna cirkuleras många gånger?

Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, som BFS’ anlitat som föredragshållare på vårt årsmöte 2016, är involverad i arbetet med den kommande standarden.