Storkök

BELOK: Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Många lokalfastighetsägare har någon typ av storkök i sina lokaler och har upplevt att fettavskiljning är mycket viktig för fungerande värmeåtervinning. En förstudie har gjorts av BELOK och syftet var att undersöka vilka lösningar för fettavskiljning och/eller värmeåtervinning i storkök som finns på marknaden, hur de fungerar i praktiken och att undersöka eventuellt behov av utveckling på området. BELOKs rapport ger en överblick över de olika teknikerna för fettavskiljning i storkök samt hur fastighetsägarna upplever de olika teknikerna.